Copyright Marcin Henke ©

Witamy na stronie Ośrodka Diagnostyki Neurorozwojowej

i Rehabilitacji w Pile!

 

Jesteśmy placówką przyjmującą pacjentów bezpłatnie.

 

Obejmujemy opieką specjalistyczną dzieci (bez dolnej granicy wieku) i młodzież (do 18-tego roku życia), z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii.

 

W ramach ODNiR, którego kierownikiem jest lek. med. Elżbieta Szumna,  funkcjonują następujące poradnie:

· Poradnia Logopedyczna - przyjmuje dwóch logopedów.

· Poradnia Neurologiczna - przyjmuje dwóch lekarzy neurologów.

· Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - przyjmuje lekarz psychiatra i trzech psychologów,

· Poradnia Pedagogiczna - przyjmuje magister pedagogiki,

· Poradnia Rehabilitacyjna - przyjmuje lekarz i dwóch magistrów rehabilitacji ruchowej.

 

Wszystkie poradnie zajmują się diagnozą i terapią zaburzeń w rozwoju psychoruchowym dzieci i młodzieży.

 

Jeśli niepokoi Państwa rozwój Waszego dziecka, macie wątpliwości lub trudności wychowawcze, możecie skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie.

 

Zgodnie z wymogami NFZ, zgłaszając się pierwszy raz na wizytę , proszę przynieść:

· skierowanie do danej poradni,

· PESEL dziecka,

· legitymację ubezpieczeniowa rodzinną lub inny dowód poświadczający ubezpieczenie,

oraz:

· książeczkę zdrowia dziecka,

· istotne wyniki wcześniejszych badań.

Ośrodek Diagnostyki Neurorozwojowej i Rehabilitacji w Pile

ODNiR

ul. Rydygiera 23

64-920 PIŁA

Skontaktuj się z nami:

tel.: (0 67) 215 46 82

e-mail: odenir@vp.pl